top of page

VRIJHEID

wie zoekt, die vindt

Wij allen leven onder het gewicht van - zoals dat wordt genoemd - de condition humaine. Dat is de spanning tussen onze liefdevolle capaciteit en ons zelfzuchtige gedrag. Wie deze tegenstelling; wie dit conflict kan verklaren en vervolgens oplossen, kan de mensheid de weg wijzen naar een paradijselijke samenleving. En dat is ten diepste waar iedereen werkelijk naar verlangt. Waarom deze blog?

WAAROM DEZE ZOEKTOCHT?

De zoektocht naar het paradijs - een werkelijk eensgezinde mensheid - is altijd het domein van de godsdienst geweest. Vooral dan de mystici in de vele religies kwamen op intuïtieve wijze tot verheven inzichten om anders te leven. Sinds de jaren '70 wordt er onder meer door de new-age-beweging holistisch naar de mens en de planeet gekeken. We zijn inmiddels toe aan een volgende stap.

Een groeiende groep zoekers gaat vandaag te rade bij de holistisch-bedreven wetenschap. Dat is die wetenschap die ook de existentiële vragen toevoegt aan de empirische zoektocht. Een voldragen biologisch verhaal over de mens zal ook de vraag behandelen waar diens altruïsme en zelfs waar de liefde vandaan komt. De grote levensvragen 'wat is de oorsprong en wat is de zin van het leven' dienen door de wetenschap te worden gesteld.

Is de mens gedetermineerd door het in zich dragen van agressief gecodeerde genen, of mogen wij vaststellen dat onze menselijke worsteling van psychologische aard is? En als wij globaal lijden aan een existentiële psychose, dan dienen wij de oorzaak ervan aan te duiden. Want dat doen, is de voorwaarde voor de genezing van de menselijke zielskwelling.

In al de schrijfsels die wij hier op deze blog verzamelen, trachten wij aan te tonen dat de oorzaak van de menselijke conditie werd gevonden, en dat het meer en meer omhelzen van dit inzicht en wat daaruit voortvloeit, de redding van de mens betekent. 

In de eerste plaats gaan wij hiervoor te rade bij de zachtmoedige en profetische bioloog Jeremy Griffith, die het grootste deel van zijn leven aan deze zoektocht heeft gewijd. Hij is erin geslaagd om de diepe en gemeenschappelijke zoektocht van de grootste denkers te bundelen want, inderdaad, zij allen zochten een verklaring voor de menselijke conditie. Daarbij is Griffith erin geslaagd om de vele aanzetten tot dit begrijpen op te sporen en te citeren. Tenslotte doet hij wat tot vandaag onmogelijk leek, namelijk al deze verlangens en vondsten verbinden met wetenschappelijke beginselen om zo te komen tot een geloofwaardige en verbluffende verklaring van de menselijke conditie. Dit is allemaal te lezen in zijn magnum opus: FREEDOM - The End of the Human Condition

Voor al wie het boek te dik vindt, of te condens, kan deze blog behulpzaam zijn. Daarom, lees en reflecteer. Of download het boek in het Engels of het Nederlands. Je kan ook contact opnemen met Raf Van Den Plas en aansluiten bij geïnteresseerden die samen het boek bestuderen via video call en ontmoeting.

waarom
Freedom-book-cover-3d-2-no-bckgrnd.png
WTM-Sun-Logo_White-transparent_WEB_200x200.png

Deze beweging wil mensen bewust maken van de menselijke conditie. Wij mensen zijn van instinct liefdevolle wezens. De reden van ons zelfzuchtige gedrag ligt in de spanning tussen dit instinct en de denkende geest. Als we dit inzicht duidelijk kunnen maken, valt deze spanning weg en kunnen we succesvol bouwen aan samen leven in volle vreugde en verbinding.

unconditional.jpg
UC-icon-small-pink.png

UNCONDITIONAL combineert live muziek met het doorgeven van universele en motiverende inzichten; met meditatie, affirmatie en ontmoeting. Het is eveneens een plaats waar je kan thuiskomen bij mensen die jouw zoektocht delen naar meer mogelijkheden en positiviteit zonder daarbij te verplichten tot het omhelzen van godsdienst of kerk. 

bottom of page